zaterdag 26 februari 2011

GRNN blog geopend

Ok, dan, welaan! Daar zijn we. Welkom op het, bij deze, officiëel geopende Gr'nn blog! We verwachten dat er nog genoeg gesleuteld gaat worden aan deze webplek, maar de pijlers zijn in de modder gestoken. De rest gaat, zoals men beweert, vanzelf!